Etikett: Image Recognition

september 06, 2021

Analys av fotgängare och fordonstrafik i vägkorsningar med hjälp av övervakningskameror

Vi står inför uppgiften att analysera fotgängares och fordons rörelser för att automatiskt få fram olika data baserat på analysen av bildsekvenser från övervakningskameror i realtid eller arkiverade poster...

augusti 23, 2021

Sök efter oregistrerade fastigheter med hjälp av algoritmer för maskininlärning

Enligt Ryska federationens lagstiftning utförs den statliga fastighetsregistreringen och den statliga registreringen av rättigheter till uppförda byggnader på grundval av ett tillstånd för ibruktagande av fastigheten och en tomtägarhandling...

augusti 10, 2021

Kartläggning av elinfrastruktur med djup inlärning

One of the main goals of any state is to provide affordable, reliable and sustainable electricity. The main obstacle to this is related to the fact that the energy supplying...

sv_SESvenska