GIZMOre-plattformenGIZMOre-plattformen för dataaggregering ger en unik möjlighet att sammanföra olika rumsliga och icke-rumsliga datakällor sömlöst i en standardwebbläsare, vilket eliminerar beroendet av GIS- och BIM-leverantörer. Behåll dina vanliga verktyg och skapa enkelt ett gemensamt informationsutrymme som sömlöst aggregerar GIS, BIM, CMS, ERP och IoT. 

Många implementeringar och Spatial Excellence Award bevisar det!

Du kan fokusera på verktyg med öppen källkod eller kombinera dem med egenutvecklad programvara, använda GIZMOre-plattformen "out of the box" eller anpassa GIZMOre-plattformen på egen hand och utveckla dina egna applikationer med hjälp av den vanliga personalen med IT-bakgrund. 

Databaser

Databaser

GIZMOre-användare kan använda rumsliga data och attributdata som lagras i databaser som t.ex:

 • PostgreSQL / PostGIS
 • Oracle Database / Oracle Spatial
 • Alla OData-kompatibla lager
 • Andra databasleverantörer på begäran
image
Kartläggningstjänster

Kartläggningstjänster

GIZMOre kan använda existerande karttjänster som en datamängdskomponent, t.ex från:

 • OpenStreetMap, Google Maps karttjänster.
 • WMS/WMTS-tjänster: GeoServer, Oracle Mapviewer osv.
 • Tjänster för vektorplattor
 • Populära filtyper: ESRI Shapefile, Pitney Bowes MIF/MID etc.
 • GeoJSON som tjänst
image
3D-modeller

3D-modeller

Trots den vanliga "platta kartan" kan GIZMOre visualisera 3D-objekt genom att koppla rumsliga data till LIDAR-, undersöknings- och byggdata. Det är möjligt att använda 3D-data på följande sätt:

 • GLTF/GLB
 • 3D-plattor
image
Byggnadsinformations modeller (BIM)

Byggnadsinformations modeller (BIM)

GIZMOre ger möjlighet att inkludera BIM-data i det gemensamma informationsutrymmet.

GIZMOre har man kontroll över hela områdets livscykel, vilket är ett stort steg mot begreppet "digital tvilling".

Alla BIM-modeller kan användas med hjälp av olika datatyper, oavsett vilket BIM-designverktyg som används:

 • IFC2x3
 • IFC4
image
Dynamiska lager

Dynamiska lager

Vissa komponenter i GIZMORE:s gemensamma dataset för informationsutrymmen kan snabbt ändra plats och/eller attribut. GIZMOre tillhandahåller gränssnitt för att hantera dem, t.ex:

 • Uppgifter om platsinformation (fordon utrustade med GPS)
 • Övervakning av mobila arbetstagare (lokalisering och kontroll av uppgifter).
image
Analytiska informationsskikt

Analytiska informationsskikt

GIZMOre ger möjlighet att uttrycka uppskattningar av territoriet med hjälp av 2D/3D-grafer och diagram som arrangeras i några fördefinierade instrumentpaneler. Det kan användas för vissa vanliga uppgifter, t.ex:

 • Rumslig analys av trafikolyckor
 • Demografi rumslig analys
 • COVID-19 och vaccinationsfördelning
 • Tillgång till varor i geografiskt spridda lager
image
Tidsberoende informationsskikt

Tidsberoende informationsskikt

Vissa dataset innehåller datum och tid som dynamiska attribut. GIZMOre ger möjlighet att visualisera och analysera sådana dataset med datum- och tidsintervall som en parameter. Tidsberoende informationsskikt kan användas för:

 • Livscykelstadier för byggnadsobjekt
 • Analys av föroreningar
image
Dataflöde

Dataflöde

GIZMOre gör det möjligt att hantera strömmande data (övervakningskameror etc.) med möjlighet att visualisera och bearbeta dem omedelbart. Det är möjligt att använda strömmande datatyper som t.ex:

 • MP4
 • WebM
 • M3U8
image
Avancerad sökmotor

Avancerad sökmotor

Eftersom GIZMOre också behandlar rumsliga data är det möjligt att utföra sök- och analysfrågor som t.ex:

 • Snabbsökning (liknande Google Maps)
 • Mönsterbaserad sökning
 • Sökning efter rumsliga kriterier och attribut
 • Sökning inom polygonen
 • Sökning inom en cirkel som definieras av radien
 • Sökning av attributkriterier
 • Sökning inom ”donut”
 • Sökning efter buffertzoner
 • Tematisk kartläggning
image
Sökning och dirigering av adresser

Sökning och dirigering av adresser

GIZMOre erbjuder möjligheter som t.ex:

 • Adressökning med hjälp av alla tillgängliga adressdatabaser (t.ex. OpenStreetMap)
 • Geokodning
 • Ruttgenerering (fordon, cykel, fotgängare)
 • 3D-rutt (hastighet, höjd, kameravinkel kan definieras)
 • Generering av isokroner för att uppskatta transporttillgängligheten
image
”Redaktör” för rumsliga data och attribut

”Redaktör” för rumsliga data och attribut

GIZMOre ger möjlighet att skapa och uppdatera rumsliga objekt direkt i en standardwebbläsare och att uppdatera attribut med hjälp av uppslagstabeller:

 • Direkt ritning och uppdatering av 2D/3D-punkter, polylinjer och polygoner med olika alternativ för ”snap-objekt
 • 2D/3D-ritning av punkter, polylinjer och polygoner med hjälp av koordinater
 • Inmatning och redigering av attributinformation för objekt
 • Val av objekt genom direktklick eller polygonval
 • Stöd för objektinsamlingssatser
 • Stöd för "Undo" och "Redo" i flera nivåer
image
sv_SE