Kategori: Analyser

september 06, 2021

Analys av fotgängare och fordonstrafik i vägkorsningar med hjälp av övervakningskameror

Vi står inför uppgiften att analysera fotgängares och fordons rörelser för att automatiskt få fram olika data baserat på analysen av bildsekvenser från övervakningskameror i realtid eller arkiverade poster...

augusti 23, 2021

Sök efter oregistrerade fastigheter med hjälp av algoritmer för maskininlärning

Enligt Ryska federationens lagstiftning utförs den statliga fastighetsregistreringen och den statliga registreringen av rättigheter till uppförda byggnader på grundval av ett tillstånd för ibruktagande av fastigheten och en tomtägarhandling...

augusti 16, 2021

Klustring av rumsliga data med hjälp av hexagonskikt

Moderna informationssystem arbetar med enorma mängder rumsliga data: objektets placering, dynamik och beteende förändras dynamiskt med tiden. Visuell representation av rumsligt distribuerade data har ett starkt inflytande på hur de uppfattas och stödjer beslutsfattandet...

sv_SESvenska