Kategori: GIZMOre

Om plattformen

januari 25, 2022

Aggregate it! Using the GIZMOre/cGIS platform to solve the task of managing the territory of a municipality and region

The effective management of an area requires, above all, the ability to operate with up-to-date data describing the various aspects of its functioning. In practice, it is often the case that the data required for...

december 21, 2021

The VDNKh not only showcases achievements

A remote location monitoring and health monitoring system for "field" employees has been completed at VDNKh...

september 06, 2021

Analys av fotgängare och fordonstrafik i vägkorsningar med hjälp av övervakningskameror

Vi står inför uppgiften att analysera fotgängares och fordons rörelser för att automatiskt få fram olika data baserat på analysen av bildsekvenser från övervakningskameror i realtid eller arkiverade poster...

augusti 16, 2021

Klustring av rumsliga data med hjälp av hexagonskikt

Moderna informationssystem arbetar med enorma mängder rumsliga data: objektets placering, dynamik och beteende förändras dynamiskt med tiden. Visuell representation av rumsligt distribuerade data har ett starkt inflytande på hur de uppfattas och stödjer beslutsfattandet...

sv_SESvenska